Velkommen til Biopriser

Efter april 2006 kræver Bygningsreglementet at de biobrændselskedler, der opsættes, skal være typegodkendte. Grundlaget for typegodkendelsen er den fælleseuropæiske standard DS/EN303-5 samt PrEn303-5. I Danmark udføres afprøvning af biobrændselsanlæg med henblik på typegodkendelse på Prøvestationen for mindre Biobrændselskedler, på Teknologisk institut i Århus. Læs mere på www.teknologisk.dk/911

Nyt - VIND-SOL VANDVARMER

 

Kombineret FYR og OLIEPRESSER

 

Kølingen af luften alene baseres på energi fra solen